+
За нас Home / За нас

Профил на компанията

Евробилд  EООД е динамично развиваща се компания  в областта на  строителната дейност, вътрешен дизайн, структурно кабелни и електрически системи,  smart –home системи, инвестиционни проекти.   Нашата цел е да доставим най-високо качество услуги, лично отношение и експедитивност за нашите клиенти. Евробилд  EООД  разполага с екип от квалифицирани работници, технически специалисти и ръководители, който следи за качественото изпълнение на проекта – архитектура, конструктивна част, електро и ВиК инсталации, инфраструктура, озеленяване. Разполагаме с най-висококачествено оборудване и техника.   Всички дейности на организацията се осъществяват по международно утвърдени стандарти. Фирмата има внедрена и Система за Управление на качеството, съгласно международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 27001:2005, OHSAS 18001:2007, SA 8000:2008.

Евробилд  EООД  използва за строителството на своите обекти висококачествени материали, оборудване, аксесоари и консумативи само от реномирани производители. Използва  съвременни технологични и комплексни решения, осъществявайки  връзка между отделните нива на производствения процес.