+
Сертификати Home / Сертификати

Ръководството на фирмата декларира следната политика по качество:

Фирма Евробилд  EООД  притежава следнитесертификати за качество:

 • ISO9001:2004
 • ISO14001:2004
 • ISO18001:2007
 • ISO27001:2005
 • SA8000:2008

Те удостоверяват, че услугите, които Ви предлагаме, отговарят на всички световни норми, и че взетите във фирмата мерки по неговото постоянно контролиране са адекватни и правилни.

Политиката на фирмата е  ориентирана към:

 • Непрекъснати подобрения и технически нововъведения;
 • Спазване на договорените срокове и условия;
 • Разширяване дейността си в областта на ремонтно-строителните работи в страната и чужбина;
 • Изграждане на трайни взаимоотношения с нашите доставчици и партньори и увеличаване ефективността от съвместната дейност;
 • Осигуряване на най-добро съотношение „качество – цена” на производствения процес;
 • Непрекъснато подобряване и усъвършенстване ефикасността на внедрената и поддържана Система за управление на качеството;
 • Удовлетворяване изискванията на клиентите и превръщането им в постоянни.