+
Промишлени и офис сгради Home / Uncategorized / Промишлени и офис сгради

Фирмата ни притежава богат опит в изграждане и ремонт на  промишлени и офис сгради,

s1

магазини, жилищни комплекси от затворен тип, апартаменти и прилежащата към тях инфраструктура. Разполагаме с екип от висококвалифицирани кадри и техническо оборудване за осъществяване на нашите проекти.


4
  • project1
  • project2

Building1

project1

Building2

project1

Building3

project1

Building4

project1

Building5

project2

Building6

project2

Building7

project2

Building8

project2